I 2012 foretog Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik en onlineundersøgelse blandt lærere om deres holdning til og erfaringer med digitale medier i undervisningen. Over 400 lærere besvarede spørgsmålene, og besvarelserne dannede grundlag for en workshop om skolers digitale kultur og trivsel. På baggrund af den indsamlede viden gennem onlineundersøgelsen og debatten i workshoppen har projektgruppen skabt materialet “Digital dialog i skolen”.

Vi har samlet et udpluk af lærernes besvarelser fra onlineundersøgelsen, som kan ses her: