Sæt skolens digitale kultur og trivsel på dagsordenen
Skolen anno 2013 er nødt til at være til stede på de digitale medier i mere end én forstand. Det handler om læring med digitale medier, men det handler også om trivsel og værdier, hvis alle skal kunne deltage i den digitale kommunikation – kritisk, etisk og respektfuldt.

Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik spurgte i 2012 lærere og andre fagpersoner om deres oplevelser med digitale medier i hverdagen. Mange forholder sig aktivt til IT og medier i hverdagen, men mange oplever det også som en dilemmafyldt arena. Spørgsmål om ansvar, ophavsret og retten til privatliv dukker gang på gang op, når lærere og elever arbejder, kommunikerer eller mødes online. Behovet for regler og retningslinjer på skolen kan ende som en mur rundt om de gode intentioner.

Læringspotentialet i digitale medier
Derfor er vi som organisationer nu gået sammen om at udvikle dette hæfte med idéer til, hvordan I som lærere og pædagoger og skoleledere i samarbejde med elever og forældre aktivt kan definere jeres skoles værdier og kultur på det digitale område. Hæftet lægger op til, at skolen søsætter større eller mindre projekter, der kan løfte skolens viden og kompetencer på området.
Opgaven begynder ofte hos skolens ledelse. Det er der flere grunde til. Først og fremmest fordi hverdagens udfordringer med forsvundne mobiler, ophavsret og digital mobning havner på kontoret. Men også fordi læringspotentialet i digitale medier først for alvor kan frigives, når alle lærere og pædagoger føler sig trygge.

 

Medierådet for Børn og Unge
Red Barnet
Center for Digital Pædagogik
Skolelederforeningen
Danmarks Lærerforening
Danske Skoleelever
Skole og Forældre
BUPL