Digital trivsel og kultur bør løbende være et punkt på skolens dagsorden, både fordi der hele tiden kommer nye elever og forældre til, og fordi de digitale dilemmaer forandres,
hver gang der kommer nye tjenester på nettet. Medierne kan i øvrigt være en god indgang til at tale om identitet, trivsel og kultur i almindelighed – både blandt elever, personale og forældre.

SIKKER INTERNET DAG
Sikker Internet Dag er en oplagt lejlighed til at gøre status og lave aktiviteter, der støtter en etisk, kritisk og respektfuld brug af digitale medier. Dagen fejres hvert år i februar over hele verden med konferencer, konkurrencer og events.
Find inspiration til at fejre Sikker Internet Dag hos organisationerne i det danske Sikkert Internet-center: Red Barnet, Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge.

 

Share →