Oversigten er en samling af spørgsmål, som enhver skoleledelse bør stille sig, når digital dannelse er på agendaen. Temaerne spænder over alt lige fra mobning og databeskyttelse - til konkrete emner som venskab med elever på sociale medier. Gennem en debat der tager udgangspunkt i netop disse temaer, afdækkes forskellige holdninger og kimen til det videre arbejde med digital dannelse kan nu lægges. Det giver kontinuitet på skolen og hjælper til, at alle lærere arbejder i samme retning i det daglige arbejde. Da temaer som mobning og databeskyttelse ofte fremkalder mange synspunkter, kan det være en god idé med en struktureret proces, så alle sten vendes.

Arbejdet med den digitale dannelse motiveres ofte af konkrete tilfælde på skolen. Med en systematisk tilgang kan sådanne sager give konkret viden og input til forebyggelsesarbejdet. For at det skal lykkedes, er det dog nødvendigt med en uddybende vidensdeling mellem pædagoger og lærere. Klik på illustrationen og udskriv den i stort format eller hent folderen Digital Dialog. I PDF’en kan du også finde nedenstående illustration på side 5.

Dilemmaer til brug ved arbejdet med digital dannelse i folkeskolen

Spørgsmål om digital dannelse til diskussion i klassen, på lærerværelset og på forældremødet

 

Tagged with →  
Share →