Vi foreslår, at det løbende arbejde med digital kultur og trivsel starter med en proces, der involverer alle på skolen. Det behøver ikke at være meget tidskrævende, hvis processerne lægges ind i skolens eksisterende mødestrukturer henover skoleåret.

k+©replan

 

Share →