Mange forældre er usikre på deres egne holdninger til deres børns sociale liv med onlinemedier. Hvornår skal børnene have mobiltelefon? Hvad med den 13-års aldersgrænse på Facebook? Og hvornår skal de blande sig i børnenes konflikter på nettet? Er det skolen eller forældrene, der har ansvaret for at lære børnene om onlinesikkerhed?

Forældrene er vigtige medspillere, når der skal skabes dialog, og når børnene skal opdrages til at færdes trygt på net og mobil. Forældremødet kan bruges til at diskutere forælderrollen i elevernes digitale trivsel og introducere forældrene til skolens arbejde med og holdninger til den digitale hverdag. Dilemmakortene bruges til diskussion i mindre grupper, og der samles op i fællesskab.

SKOLE-HJEM-SAMTALER
I samtalen om trivsel kan læreren spørge til elevens mediebrug hjemme og vise forældre vej til rådgivning om en indsats på dette felt.

EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL TIL FORÆLDRE

  • Hvor meget følger forældrene med i elevens digitale hverdag?
  • Hvordan forholder de sig til skolens retningslinjer – kender de dem?
  • Har skolen eller familien oplevet problematiske situationer eller hårdt sprog?
  • Har forældrene bekymringer, f.eks. om tidsforbrug eller grænser for kommunikation?
  • Har forældrene forslag til, hvordan den positive mediebrug i klassen kan styrkes?

ARBEJDSVÆRKTØJER

 

Share →