IMG_3156

Ledelsen og skolebestyrelsen spiller en vigtig rolle, når skolens digitale kultur og trivsel skal på dagsordenen – både som igangsættere og diskussionspartnere. På et dialogmøde i ledelsesteamet eller skolebestyrelsen kan følgende spørgsmål være med til at starte dialogen:

HVORDAN ER STATUS PÅ DEN DIGITALE KULTUR OG TRIVSEL?

 • Hvad ved vi om læreres, pædagogers og elevers oplevelse af hverdagen med digitale medier?
 • Udforsker vi mulighederne på det digitale område?
 • Hvilke digitale dilemmaer fylder mest hos de ansatte?
 • Har vi særlige ressourcepersoner til at varetage skolens digitale kultur og trivsel?
 • Har vi et beredskab ved sager om mobning og overgreb online – både hvis offeret er en medarbejder, og hvis det er en elev?
 • Omfatter vores anti-mobbepolitik brugen af digitale medier?
 • Har vi en politik på medieområdet? Tager den højde for elevers og ansattes brug af Facebook og andre sociale medier?
 • Er vores eksisterende regler og retningslinjer opdaterede og kendt af alle?
 • Får lærere og pædagoger løftet deres kompetencer på it-området via efteruddannelse?

HVOR VIL VI GERNE HEN?

 • Hvilke holdninger til IT og sociale medier skal kendetegne vores skole?
 • Hvordan får vi omsat vores holdninger til handling?
 • Hvilke retningslinjer og hvilken form for dialog ønsker vi udbredt på skolen?
 • Hvem skal have ansvaret for den løbende dialog?
 • Hvordan skal temaet ”digital kultur og trivsel” indgå i forældremøder, personalemøder og undervisning?

ARBEJDSVÆRKTØJER

 • Dilemmakort til ledelsen - få inspiration til hvilke temaer I kan diskutere i ledelsesteamet
 • Tjekliste - få overblik over hvilke problemstillinger - I som minimum – bør vende på møder i skoleledelsen

 

Share →