Arbejdet med skolens online mediekultur kan starte med nedsættelse af en arbejdsgruppe, der sætter dialogen i gang mellem skolens parter, følger op på resultater og samler materialet til en handleplan. Skolens ledelsesteam, skolebestyrelsen, ansatte og elevråd bør repræsenteres i arbejdsgruppen.

OPSTARTSMØDE
Hvad er skolens status?: I hvor høj grad taler vi om digital dannelse, og hvilke regler og retningslinjer har vi?

Hvor vil vi gerne hen?: Hvilken viden har vi brug for, hvilken debat, hvilke kompetencer i forhold til at gøre digital dannelse til en del af vores undervisning og skolens kultur, hvilke regler og hvilke retningslinjer?

Hvordan vil vi arbejde med emnet?: Hvilke dilemmakort vil vi bruge, hvilke parter vil vi inddrage, og hvem er ansvarlig? Hvordan ser vores tidsplan ud for forløbet?

 

Share →