dialog_personaleDer er ofte stor forskel på de ansattes holdninger til og engagement i forhold til digitale medier. Det er en målsætning i sig selv at inddrage alle i dialogen om mediebrug. Det fælles arbejde kan starte på et personalemøde eller en pædagogisk dag. Følgende spørgsmål kan bruges som udgangspunkt:

STATUS PÅ DEN DIGITALE KULTUR OG TRIVSEL BLANDT DE ANSATTE

 • Hvilke digitale dilemmaer fylder mest hos lærere og pædagoger?
 • Bliver der talt om ansattes brug af onlinemedier på personalemøder?
 • Hvordan virker skolens retningslinjer for brug af IT og digitale medier?
 • Hvordan bruges sociale medier i kommunikation med elever og forældre?
 • Har der været sager om chikane i digitale medier, enten af medarbejdere eller af elever?
 • Involveres forældre løbende i dialog om børn og unges brug af onlinemedier?
 • Bliver ledelsen inddraget i sager om digital mobning?
 • Er der ressourcepersoner, der står for det løbende arbejde med mediebrug?

HVOR VIL VI GERNE HEN?

 • Hvad har vi brug for at vide mere om på feltet?
 • Hvilke diskussioner vil vi tage op? Sprog? Privatliv? Medieforbrug? Sikkerhed? Andet?
 • Hvilke værdier vil vi gerne formidle?
 • Hvilke digitale færdigheder har lærere, pædagoger og elever brug for?
 • Hvordan understøtter vi bedst vores elever, så de har de bedste forudsætninger for at trives med digitale medier ?
 • Hvilke faglige mål kan vi opfylde ved at inddrage sociale medier i undervisningen?

ARBEJDSVÆRKTØJER

 

Share →