Digital dannelse er at kunne forstå medierne og deres indflydelse på samfundet samt at kunne håndtere software og hardware og at kunne navigere i digitale medier. Ligeledes dækker begrebet digital dannelse over at kunne kommunikere gennem medierne ved at finde og dele information digitalt, skabe indhold og deltage i sociale digitale processer samt kunne reflektere over egen brug af medier og opnå mål gennem medierne.

Digital trivsel afhænger af digital dannelse og af at besidde en kritisk, etisk og respektfuld social bevidsthed i forhold til sig selv og andre.

Digital kultur er en fælles forståelse og anvendelse af digitale medier i et fællesskab, f.eks. en skole. Begrebet siger i sig selv ikke noget om, hvorvidt kulturen er god eller dårlig.

 

Share →