Der bliver løbende forsket i børn og unges hverdagsliv i en digital verden. De temaer som ofte undersøges er børn og unges opfattelse af privatliv, kundskaber indenfor IT samt udvikling og eksperimentering med identitet i en digital kontekst.
Her er et udpluk af den nyere forskning:

Danske børn har gode digitale kompetencer. I forhold til det europæiske gennemsnit er danske børn f.eks. i højere grad i stand til at føje en hjemmeside til favoritter (DK 79 %, EU 64 %) og ændre privatlivsindstillinger på sociale netværk (DK 76%, EU 56%).
Kilde: EU Kids online, 2012

Privatlivet er mest vigtigt for pigerne: 60% af pigerne tillægger det stor eller afgørende betydning, at det, der deles med venner, ikke bliver delt med andre. Det samme tal for drengene er 44%.
Kilde: Teenagere – Deres private og offentlige liv på sociale medier, 2013.

Vi kan gøre det meste digitalt – bare på en anden måde. En amerikansk undersøgelse har f.eks. vist, at en 12-årig pige blev lige så beroliget ved at tale med sin mor over telefonen som ved at få et fysisk kram.
Kilde: videnskab.dk, 2008.