cropped-rode-bobler.png
Digital Dialog er et initiativ fra en række organisationer som arbejder med børn og unge. Med Digital Dialog håber vi, at det bliver lettere for Jer, at sætte skolens digitale kultur og trivsel på dagsordenen. Initiativet består bl.a. af en PDF med værktøjer og inspiration til at involvere ledere, lærere, pædagoger, elever og forældre. Et af værktøjerne er dilemmakort. Kortene indeholder hver et dilemma som er relevant for når der skal udveksles holdninger om retningslinjer. Uanset om du er i ledelsesteamet, personalegruppen, forældregruppen eller er elev – så kan du få inspiration til arbejdet med forbedre den digitale kultur og trivsel.

Målet med Digital Dialog:

Hvis I laver retningslinjer på Jeres skole, så husk at det kan være en god idé at involvere skolebestyrelse, medarbejdere, elever og forældre.

samlet-logoer“Det er skolens opgave at fremme elevernes digitale dannelse, så de bliver kompetente mediebrugere. Dette kan kun ske ved at gøre alle ansatte fortrolige med brugen af digitale medier, både i forhold til den digitale dannelse og de digitale mediers potentiale i undervisningen.”